0983 019 109

Văn phòng luật sư uy tín tại Việt Nam.
Browsing Category

Văn bản pháp luật

Điều 401 Bộ luật Hình sự quy định về tội bỏ vị trí chiến đấu hoặc không làm nhiệm vụ trong chiến đấu

Điều 401 Bộ luật Hình sự quy định về tội bỏ vị trí chiến đấu hoặc không làm nhiệm vụ trong chiến đấu Chi tiết Điều 401 Bộ luật hình sự 2015 sửa đổi bổ sung 2017 Điều 401. Tội bỏ vị trí chiến đấu hoặc không làm nhiệm vụ trong chiến đấu Người…

Điều 400 Bộ luật Hình sự quy định về tội khai báo hoặc tự nguyện làm việc cho địch khi bị bắt làm tù…

Điều 400 Bộ luật Hình sự quy định về tội khai báo hoặc tự nguyện làm việc cho địch khi bị bắt làm tù binh Chi tiết Điều 400 Bộ luật hình sự 2015 sửa đổi bổ sung 2017 Điều 400. Tội khai báo hoặc tự nguyện làm việc cho địch khi bị bắt làm tù…

Điều 386 Bộ luật Hình sự quy định về tội trốn khỏi nơi giam, giữ hoặc trốn khi đang bị áp giải, đang…

Điều 386 Bộ luật Hình sự quy định về tội trốn khỏi nơi giam, giữ hoặc trốn khi đang bị áp giải, đang bị xét xử Chi tiết Điều 386 Bộ luật hình sự 2015 sửa đổi bổ sung 2017 Điều 386. Tội trốn khỏi nơi giam, giữ hoặc trốn khi đang bị áp giải,…