0983 019 109

Văn phòng luật sư uy tín tại Việt Nam.
Browsing Category

Tư vấn giao thông

Tội vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ theo điều 202 Bộ luật hình sự

Hiện nay các tội phạm về vi phạm giao thông tại Việt Nam tăng đột biến và chế tài xử lý về hình sự với tội này đã được quy định theo điều 202 Bộ luật hình sự Việt Nam - Tội vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ. Văn…

Luật sư tại Hà Nội trả lời về thủ tục và thời gian xác định người có lỗi trong vụ tai nạn giao thông

Luật sư tư vấn Văn phòng luật sư Hà Nội Câu hỏi: Hiện nay, việc quy định về hồ sơ, thủ tục xác định người có lỗi trong vụ tai nạn giao thông để được điều trị theo chế độ bảo hiểm y tế còn gây khó khăn cho nhân dân. Cử tri đề nghị Bộ Công an…

Thông tư số 65/2012/TT-BCA

BỘ CÔNG AN ------- Số: 65/2012/TT-BCA CỘNG HOÀ XÃ HỘi CHỦ NGHĨA ViỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------------------------ Hà Nội, ngày 30 tháng 10 năm 2012 THÔNG TƯ Quy định nhiệm vụ, quyền hạn, hình thức, nội dung tuần tra, kiểm soát…