0983 019 109

Văn phòng luật sư uy tín tại Việt Nam.
Browsing Category

Chính trị và xã hội

mô hình tổ chức xã hội –nghề nghiệp của Luật sư ở Nhật Bản  có thể thấy một số điểm khác biệt

Cơ cấu tổ chức, bộ máy, nhân sự của Hiệp hội Luật sư Nhật Bản(Nichibenren) gồm : Đại hội là cơ quan quyết định cao nhất của của Hiệp hội Luật sư Nhật Bản. Đại hội có quyền xem xét các vấn đề quan trọng như ban hành dự toán ngân sách, ban…

Tổ chức hành nghề Luật Sư ( Tập 1)

TỔ CHỨC HÀNH NGHỀ LUẬT SƯ Chương này trình bày một số vấn đề pháp lý và thực tiễn liên quan đến việc thành lập và hoạt động của tổ chức hành nghề Luật sư Việt Nam bao gồm: Lựa chọn hình thức tổ chức hành nghề Luật sư; Địa điểm và tổ chức…

Vị trí vai trò của Luật Sư ( Tập 1)

Khoảng hơn 20 năm trở lại đấy, Luật sư và nghề Luật sư ở nước ta đã nhận được sự quan tâm của cộng đồng xã hội và Nhà Nước vì những đóng góp đáng kể cho hoạt động tư pháp và, xây dựng nhà nước pháp quyền và sự thúc đẩy kinh tế- xã hội. Ở…