0983 019 109

Văn phòng luật sư uy tín tại Việt Nam.
Browsing Category

Bản tin nội bộ

Sở Tư pháp tổ chức Hội nghị triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Luật sư

Thực hiện Quyết định số 3340/QĐ- UBND ngày 28/5/2013 của Ủy ban nhân Thành phố Hà Nội về việc ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Luật sư, Sở Tư pháp tổ chức Hội nghị triển khai thi hành Luật sửa…