Văn phòng luật sư uy tín tại Việt Nam.
Browsing Category

Tin tức sự kiện

Tổ chức hành nghề Luật Sư ( Tập 1)

TỔ CHỨC HÀNH NGHỀ LUẬT SƯ Chương này trình bày một số vấn đề pháp lý và thực tiễn liên quan đến việc thành lập và hoạt động của tổ chức hành nghề Luật sư Việt Nam bao gồm: Lựa chọn hình thức tổ chức hành nghề Luật sư; Địa điểm và tổ chức…

Vị trí vai trò của Luật Sư ( Tập 1)

Khoảng hơn 20 năm trở lại đấy, Luật sư và nghề Luật sư ở nước ta đã nhận được sự quan tâm của cộng đồng xã hội và Nhà Nước vì những đóng góp đáng kể cho hoạt động tư pháp và, xây dựng nhà nước pháp quyền và sự thúc đẩy kinh tế- xã hội. Ở…