Bạn đang xem: Công ty Luật Dragon » Văn bản pháp luật » Văn bản quy phạm pháp luật về Luật Trọng tài thương mại

Văn bản quy phạm pháp luật về Luật Trọng tài thương mại

Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
25/2004/NĐ-CP 15/01/2004 Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Trọng tài thương mại
8/2003/PL-UBTVQH11 25/02/2003 PHÁP LỆNH CỦA UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI SỐ 08/2003/PL-UBTVQH11 NGÀY 25 THÁNG 02 NĂM 2003 VỀ TRỌNG TÀI THƯƠNG MẠI
A/40/17 21/06/1985 Luật Mẫu về Trọng tài Thương mại quốc tế
36/2005/QH11 14/06/2005 Luật thương mại 2005
Công ước về Công nhận và Thi hành các Quyết định Trọng tài nước ngoài
Quy tắc Hoà giải
Nguyên tắc hợp đồng thương mại
30/VIAC 15/01/2009 Biểu phí trọng tài thương mại


Văn phòng luật sư Dragon

Đối tác - khách hàng
                             
© 2011 Bản quyền thuôc: CÔNG TY LUẬT DRAGON - ĐOÀN LUẬT SƯ TP HÀ NỘI · Subscribe:Posts · Powered by Văn phòng luật sư Dragon