Bạn đang xem: Công ty Luật Dragon » Posts tagged with "luat thue"

Luật Quản lý thuế (sửa đổi)

Luật Quản lý thuế (sửa đổi)

QUỐC HỘI Luật số: CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT QUẢN LÝ THUẾ Căn cứ Hiến pháp nước...
CÔNG TY LUẬT TƯ VẤN THUẾ

CÔNG TY LUẬT TƯ VẤN THUẾ

CÔNG TY LUẬT TƯ VẤN THUẾ Công ty Luật Dragon cung cấp dịch vụ tư vấn luật trong lĩnh vực Thuế và kế toán cho Doanh nghiệp và cá nhân sau: DỊCH VỤ CHÍNH I-Thuế và kế toán Dịch vụ tư vấn...
Văn bản pháp quy về Thuế 2011

Văn bản pháp quy về Thuế 2011

Văn phòng luật sư Dragon – Văn bản pháp quy về Thuế 2011 Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu 54/2011/QĐ-TTG 11/10/2011 Về việc gia hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2011 của doanh nghiệp sử...
Văn bản pháp luật về thuế và lệ phí

Văn bản pháp luật về thuế và lệ phí

Văn bản pháp luật về thuế và lệ phí Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu 41/2011/TT-BTC 24/03/2011 Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 193/2010/TT-BTC ngày 02/12/2010 quy định chế độ thu, nộp, quản lý và...
Thông tư hướng dẫn thực hiện các giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế thông qua Cổng thông tin điện tử của cơ quan thuế

Thông tư hướng dẫn thực hiện các giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế thông qua Cổng thông tin điện tử của cơ quan thuế

Van phong luat su – Kể từ ngày 01/01/2011, các giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế được thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Tài chính tại Thông tư số 180/2010/TT-BTC ngày 10/11/2010. Theo đó, người...
Đối tác - khách hàng
                             
© 2010 Bản quyền thuôc: CÔNG TY LUẬT DRAGON - ĐOÀN LUẬT SƯ TP HÀ NỘI · Subscribe:Posts · Powered by Văn phòng luật sư Dragon