Văn phòng luật sư uy tín tại Việt Nam.
Browsing Tag

luat thue

CÔNG TY LUẬT TƯ VẤN THUẾ

CÔNG TY LUẬT TƯ VẤN THUẾ Công ty Luật Dragon cung cấp dịch vụ tư vấn luật trong lĩnh vực Thuế và kế toán cho Doanh nghiệp và cá nhân sau: {tab=DỊCH VỤ CHÍNH} I-Thuế và kế toán Dịch vụ tư vấn thuế và kế toán Dịch vụ kê khai, quyết toán thuế…

Thông tư hướng dẫn thực hiện các giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế thông qua Cổng thông tin điện…

Van phong luat su - Kể từ ngày 01/01/2011, các giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế được thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Tài chính tại Thông tư số 180/2010/TT-BTC ngày 10/11/2010. Theo đó, người nộp thuế được thực hiện các giao dịch điện…