Văn phòng luật sư uy tín tại Việt Nam.
Browsing Tag

Luật sư tư vấn

Luật sư hà nội cung cấp thông tin liên quan đến hướng dẫn về tổ chức nước ngoài được sở hữu tối đa…

Luật sư tại Hà Nội: Đây là nội dung đáng chú ý của Nghị định số 01/2014/NĐ-CP được Chính phủ ban hành ngày 03/01/2014, quy định về việc nhà đầu tư nước ngoài mua cổ phần của tổ chức tín dụng (TCTD) Việt Nam. Cụ thể, tỷ lệ sở hữu cổ phần của…

Luật sư tại hà nội giới thiệu mẫu Giấy bảo lãnh cho người nước ngoài thường trú tại việt nam

Luật sư tại hà nội giới thiệu mẫu Giấy bảo lãnh cho người nước ngoài thường trú tại việt nam CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc GIẤY BẢO LÃNH CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI THƯỜNG TRÚ TẠI VIỆT NAM I/ NGƯỜI BẢO LÃNH: 1.Họ…

Luật sư giỏi tại Hà Nội

Để trở thành Luật sư giỏi Hiện nay, việc cá nhân, tổ chức có quyền lợi bị xâm phạm thuê Luật sư để bảo vệ không còn là một chuyện xa lạ với xã hội nữa. Đây cũng là một tín hiệu đáng mừng trong tiến trình xây dựng một Nhà nước pháp quyền. Để…