Bạn đang xem: Công ty Luật Dragon » Biểu mẫu Văn bản » Công ty luật TPHCM cung cấp Mẫu văn bản hành chính

Công ty luật tại TPHCM cung cấp Mẫu văn bản hành chính

Hình ảnh Mô tả

Thông tư này hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính và bản sao văn bản; được áp dụng đối với các cơ quan nhà nước, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp, tổ chức kinh tế và đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân (sau đây gọi chung là cơ quan, tổ chức).

Dung lượng: 696 Kb Định dạng: DOC


Văn phòng luật sư Dragon

Đối tác - khách hàng
                             
© 2012 Bản quyền thuôc: CÔNG TY LUẬT DRAGON - ĐOÀN LUẬT SƯ TP HÀ NỘI · Subscribe:Posts · Powered by Văn phòng luật sư Dragon