Văn phòng luật sư uy tín tại Việt Nam.

Công ty luật TPHCM cung cấp Mẫu văn bản hành chính

Công ty luật tại TPHCM cung cấp Mẫu văn bản hành chính

Hình ảnh Mô tả

Thông tư này hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính và bản sao văn bản; được áp dụng đối với các cơ quan nhà nước, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp, tổ chức kinh tế và đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân (sau đây gọi chung là cơ quan, tổ chức).

Dung lượng: 696 Kb Định dạng: DOC


Văn phòng luật sư Dragon

Leave A Reply

Your email address will not be published.