Bạn đang xem: Công ty Luật Dragon » Văn bản luật hình sự

Bộ luật hình sự có hiệu lực từ ngày 01 tháng 7 năm 2016 – Từ chương XX

Bộ luật hình sự có hiệu lực từ ngày 01 tháng 7 năm 2016 – Từ chương XX

Chương XX CÁC TỘI PHẠM VỀ MA TÚY Điều 247. Tội trồng cây thuốc phiện, cây côca, cây cần sa hoặc các loại cây khác có chứa chất ma túy 1. Người nào trồng cây thuốc phiện, cây côca, cây cần sa hoặc...
Bộ luật tố tụng hình sự năm 2016

Bộ luật tố tụng hình sự năm 2016

QUỐC HỘI ——– CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Luật số: 101/2015/QH13 Hà Nội, ngày 27 tháng 11 năm 2015 BỘ...
Bộ luật hình sự có hiệu lực từ ngày 01 tháng 7 năm 2016

Bộ luật hình sự có hiệu lực từ ngày 01 tháng 7 năm 2016

QUỐC HỘI ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 100/2015/QH13 Hà Nội, ngày 27 tháng 11 năm 2015 BỘ LUẬT...
Luật công an nhân dân số 73/2014/QH13 ban hành ngày 27 tháng 11 năm 2014

Luật công an nhân dân số 73/2014/QH13 ban hành ngày 27 tháng 11 năm 2014

QUỐC HỘI ——– CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Luật số: 73/2014/QH13 Hà Nội, ngày 27 tháng 11 năm 2014 LUẬT CÔNG...
Đối tác - khách hàng
                             
© 2015 Bản quyền thuôc: CÔNG TY LUẬT DRAGON - ĐOÀN LUẬT SƯ TP HÀ NỘI · Subscribe:Posts · Powered by Văn phòng luật sư Dragon