Bạn đang xem: Công ty Luật Dragon » Văn bản khác..

Văn bản hợp nhất số 03 Luật Luật sư của Văn phòng Quốc hội

Văn bản hợp nhất số 03 Luật Luật sư của Văn phòng Quốc hội

VĂN PHÒNG QUỐC HỘI ——– CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 03/VBHN-VPQH Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm...
Lùi hiệu lực thi hành bộ luật hình sự năm 2015

Lùi hiệu lực thi hành bộ luật hình sự năm 2015

Luật sư Hà Nội: Ngày 29/06/2016, Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 144/2016/QH13 về việc lùi hiệu lực thi hành của Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13, Bộ luật Tố tụng hình sự số 101/2015/QH13, Luật...
Thông tư số: 03/2014/TT-BKHĐT hướng dẫn về đăng ký hợp tác xã và báo cáo hoạt động của HTX

Thông tư số: 03/2014/TT-BKHĐT hướng dẫn về đăng ký hợp tác xã và báo cáo hoạt động của HTX

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 03/2014/TT-BKHĐT Hà Nội, ngày 26 tháng 05 năm 2014 THÔNG...
Nghị định số 193/2013/NĐ-CP quy định chị tiết một số điều của luật hợp tác xã

Nghị định số 193/2013/NĐ-CP quy định chị tiết một số điều của luật hợp tác xã

CHÍNH PHỦ ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 193/2013/NĐ-CP Hà Nội, ngày 21tháng 11năm 2013 NGHỊ ĐỊNH QUY...
Một số quy định pháp luật về tố cáo hành vi tham nhũng và xử lý hành vi tham nhũng

Một số quy định pháp luật về tố cáo hành vi tham nhũng và xử lý hành vi tham nhũng

Một số quy định pháp luật về tố cáo hành vi tham nhũng và xử lý hành vi tham nhũng (Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2005, sửa đổi, bổ sung năm 2007, 2012). I. Tố cáo hành vi tham nhũng và trách nhiệm của...
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi hành án dân sự

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi hành án dân sự

QUỐC HỘI ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Luật số: 64/2014/QH13 Hà Nội, ngày 25 tháng 11 năm 2014 LUẬT SỬA...
Luật Sỹ quan Quân đội nhân dân Việt Nam sửa đổi, bổ sung có hiệu lực từ ngày 01/7/2015

Luật Sỹ quan Quân đội nhân dân Việt Nam sửa đổi, bổ sung có hiệu lực từ ngày 01/7/2015

QUỐC HỘI ——– CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Luật số: 72/2014/QH13 Hà Nội, ngày 27 tháng 11 năm 2014 LUẬT SỬA...
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều luật hàng không dân dụng Việt Nam

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều luật hàng không dân dụng Việt Nam

QUỐC HỘI ——– CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Luật số: 61/2014/QH13 Hà Nội, ngày 21 tháng 11 năm 2014 LUẬT SỬA...
Luật giáo dục nghề nghiệp số 74/2014/QH13 ban hành ngày 27 tháng 11 năm 2014

Luật giáo dục nghề nghiệp số 74/2014/QH13 ban hành ngày 27 tháng 11 năm 2014

QUỐC HỘI ——– CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc —————- Luật số: 74/2014/QH13 Hà Nội, ngày 27 tháng 11 năm 2014 LUẬT GIÁO...
Công ty luật Dragon: Chính phủ quy định mức thưởng cho người giao nộp tài sản bị đánh rơi

Công ty luật Dragon: Chính phủ quy định mức thưởng cho người giao nộp tài sản bị đánh rơi

Văn phòng luật sư Dragon trích dẫn nội dung văn bản pháp luật. Ngày 10/04/2014, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 29/2014/NĐ-CP quy định về thẩm quyền, thủ tục xác lập quyền sở hữu của Nhà nước...
Đối tác - khách hàng
                             
© 2014 Bản quyền thuôc: CÔNG TY LUẬT DRAGON - ĐOÀN LUẬT SƯ TP HÀ NỘI · Subscribe:Posts · Powered by Văn phòng luật sư Dragon