Bạn đang xem: Công ty Luật Dragon » Tiện ích văn phòng luật

Tìm hiểu một số nội dung cơ bản của Luật luật sư

Tìm hiểu một số nội dung cơ bản của Luật luật sư

Ngày 22 tháng 6 năm 2006, tại kỳ họp thứ 9 Quốc Hội khóa XI đã thông qua Luật luật sư. Đây là bước tiến quan trọng trong quá trình hoàn thiện về thể chế  và luật sư hành nghề...
Phom mẫu phiếu đăng ký tham dự đại hội luật sư Hà Nội

Phom mẫu phiếu đăng ký tham dự đại hội luật sư Hà Nội

PHOM MẪU ĐĂNG KÝ CÁ NHÂN LUẬT SƯ HÀ NỘI ĐOÀN LUẬT SƯ TP. HÀ NỘI CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Hà Nội, ngày  tháng  năm 2016 ...
Mẫu tuyển dụng luật sư tại Hà Nội

Mẫu tuyển dụng luật sư tại Hà Nội

Kính gửi: Luật sư Nguyễn Minh Long, Văn phòng luật sư Dragon, Đoàn luật sư Hà Nội. Em tên là Nguyễn Thị  Phương, hiện là sinh viên năm cuối của Khoa Luật – Đại học Quốc gia Hà Nội. Sinh viên năm...
Phí thuê luật sư và nguyên tắc tính phí dịch vụ pháp lý

Phí thuê luật sư và nguyên tắc tính phí dịch vụ pháp lý

NGUYÊN TẮC TÍNH PHÍ DỊCH VỤ PHÁP LÝ (Phí dịch vụ pháp lý bao gồm thù lao luật sư và các chi phí) I. THÙ LAO LUẬT SƯ Thù lao của luật sư là khoản tiền mà khách hàng phải trả cho công sức lao động...
Khung giá các loại đất trên địa bàn Hà Nội Năm 2014

Khung giá các loại đất trên địa bàn Hà Nội Năm 2014

Công ty luật Hà Nội: Ngày 25/12/2013, UBND thành phố Hà Nội đã ký hành Quyết định số 63/2013/QĐ-UBND về việc Ban hành quy định giá các loại đất trên địa bàn TP Hà Nội năm 2014. Để kịp thời...
Văn phòng luật sư cung cấp thông tin về quy định tạm ứng án phí

Văn phòng luật sư cung cấp thông tin về quy định tạm ứng án phí

CÔNG TY LUẬT TẠI HÀ NỘI CUNG CẤP QUY ĐỊNH VỀ TẠM ỨNG ÁN PHÍ Mức án phí dân sự sơ thẩm không có giá ngạch và án phí dân sự phúc thẩm: Loại án phí Mức án phí Dân sự sơ thẩm: vụ án về tranh...
Mẫu trình bày các loại văn bản của Bộ Nội Vụ

Mẫu trình bày các loại văn bản của Bộ Nội Vụ

MẪU TRÌNH BÀY CÁC LOẠI VĂN BẢN Theo Thông tư số 55/2005/TTLT-BNV-VPCP ngày 06/5/2005 của Bộ Nội vụ và Văn phòng Chính phủ TT Mẫu loại văn bản Tệp đính kèm 1 Mẫu Nghị quyết của Hội đồng nhân...
Văn phòng luật sư Dragon tư vấn Cấp lại Giấy chứng nhận Đăng ký DN/ Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động Chi nhánh/VPĐD

Văn phòng luật sư Dragon tư vấn Cấp lại Giấy chứng nhận Đăng ký DN/ Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động Chi nhánh/VPĐD

Phụ lục II-14 TÊN DOANH NGHIỆP Số: ………………. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ……, ngày…… tháng…… năm …… GIẤY...
Mẫu thông báo Về việc lập chi nhánh, văn phòng đại diện ở nước ngoài

Mẫu thông báo Về việc lập chi nhánh, văn phòng đại diện ở nước ngoài

Phụ lục II-9 TÊN DOANH NGHIỆP Số: ………….. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ……, ngày…… tháng…… năm …… THÔNG...
Mẫu thông báo Về việc lập chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh

Mẫu thông báo Về việc lập chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh

Phụ lục II-8 TÊN DOANH NGHIỆP Số: ………….. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ……, ngày…… tháng…… năm …… THÔNG...
Đối tác - khách hàng
                             
© 2013 Bản quyền thuôc: CÔNG TY LUẬT DRAGON - ĐOÀN LUẬT SƯ TP HÀ NỘI · Subscribe:Posts · Powered by Văn phòng luật sư Dragon