Bạn đang xem: Công ty Luật Dragon » Văn bản pháp luật

Công ty luật tại Hà Nội cung cấp Thông tư 111/2013/TT-BTC quy định chi tiết các khoản thu nhập được miễn thuế

Công ty luật tại Hà Nội cung cấp Thông tư 111/2013/TT-BTC quy định chi tiết các khoản thu nhập được miễn thuế

BỘ TÀI CHÍNH ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 111/2013/TT-BTC Hà Nội, ngày 15 tháng 08 năm 2013 THÔNG...
Mẫu trình bày các loại văn bản của Bộ Nội Vụ

Mẫu trình bày các loại văn bản của Bộ Nội Vụ

MẪU TRÌNH BÀY CÁC LOẠI VĂN BẢN Theo Thông tư số 55/2005/TTLT-BNV-VPCP ngày 06/5/2005 của Bộ Nội vụ và Văn phòng Chính phủ TT Mẫu loại văn bản Tệp đính kèm 1 Mẫu Nghị quyết của Hội đồng nhân...
Luật sư hà nội: Mẫu đơn thuận tình ly hôn

Luật sư hà nội: Mẫu đơn thuận tình ly hôn

Luật sư hà nội, cung cấp mẫu đơn thuận tình ly hôn cho các bạn tham khảo. CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————————— ĐƠN...
Văn phòng luật sư Hà Nội: Thông tư Số: 71/2013/TT-BTC Bộ tài chính

Văn phòng luật sư Hà Nội: Thông tư Số: 71/2013/TT-BTC Bộ tài chính

Công ty luật Dragon, Văn phòng luật sư Dragon giới thiệu thông tư mới của Bộ Tài chính BỘ TÀI CHÍNH ——— CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số:...
Công ty luật Dragon: Nghị định CP về thành lập, tổ chức và hoạt động của công ty quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng VN

Công ty luật Dragon: Nghị định CP về thành lập, tổ chức và hoạt động của công ty quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng VN

Công ty luật Dragon thông báo Nghị định của CP có hiệu lực từ ngày 09/07/2013. CHÍNH PHỦ ——– CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc —————- Số:...
Văn phòng luật sư Dragon tư vấn Cấp lại Giấy chứng nhận Đăng ký DN/ Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động Chi nhánh/VPĐD

Văn phòng luật sư Dragon tư vấn Cấp lại Giấy chứng nhận Đăng ký DN/ Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động Chi nhánh/VPĐD

Phụ lục II-14 TÊN DOANH NGHIỆP Số: ………………. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ……, ngày…… tháng…… năm …… GIẤY...
Mẫu thông báo Về việc lập chi nhánh, văn phòng đại diện ở nước ngoài

Mẫu thông báo Về việc lập chi nhánh, văn phòng đại diện ở nước ngoài

Phụ lục II-9 TÊN DOANH NGHIỆP Số: ………….. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ……, ngày…… tháng…… năm …… THÔNG...
Mẫu thông báo Về việc lập chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh

Mẫu thông báo Về việc lập chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh

Phụ lục II-8 TÊN DOANH NGHIỆP Số: ………….. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ……, ngày…… tháng…… năm …… THÔNG...
Mẫu thông báo Về việc cập nhật thông tin về đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế

Mẫu thông báo Về việc cập nhật thông tin về đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế

Phụ lục II-7 TÊN DOANH NGHIỆP Số: …………. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc …., ngày … tháng … năm……… THÔNG BÁO Về việc cập nhật...
Mẫu văn bản Về việc thay đổi thông tin đăng ký thuế

Mẫu văn bản Về việc thay đổi thông tin đăng ký thuế

Phụ lục II-6 TÊN DOANH NGHIỆP Số: ………….. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ……, ngày…… tháng…… năm …… THÔNG...
Đối tác - khách hàng
                             
© 2013 Bản quyền thuôc: CÔNG TY LUẬT DRAGON - ĐOÀN LUẬT SƯ TP HÀ NỘI · Subscribe:Posts · Powered by Văn phòng luật sư Dragon