Bạn đang xem: Công ty Luật Dragon » Văn bản pháp luật

Phí thuê luật sư và nguyên tắc tính phí dịch vụ pháp lý

Phí thuê luật sư và nguyên tắc tính phí dịch vụ pháp lý

NGUYÊN TẮC TÍNH PHÍ DỊCH VỤ PHÁP LÝ (Phí dịch vụ pháp lý bao gồm thù lao luật sư và các chi phí) I. THÙ LAO LUẬT SƯ Thù lao của luật sư là khoản tiền mà khách hàng phải trả cho công sức lao động...
Văn phòng luật sư tại Hà Nội cung cấp mẫu quy chế chuyển nhượng cổ phần của công ty cổ phần

Văn phòng luật sư tại Hà Nội cung cấp mẫu quy chế chuyển nhượng cổ phần của công ty cổ phần

Văn phòng luật sư Dragon cung cấp mẫu quy chế chuyển nhượng cổ phần đối với Công ty cổ phần QUY CHẾ CHUYỂN NHƯỢNG CỔ PHẦN CÔNG TY CỔ PHẦN …. (Ban hành kèm theo Quyết định số      /2…./QĐ-HĐQT ...
Khung giá các loại đất trên địa bàn Hà Nội Năm 2014

Khung giá các loại đất trên địa bàn Hà Nội Năm 2014

Công ty luật Hà Nội: Ngày 25/12/2013, UBND thành phố Hà Nội đã ký hành Quyết định số 63/2013/QĐ-UBND về việc Ban hành quy định giá các loại đất trên địa bàn TP Hà Nội năm 2014. Để kịp thời...
Quyết định số 63/2013/QĐ-UBND quy định về các loại giá đất trên địa bàn thành phố Hà Nội

Quyết định số 63/2013/QĐ-UBND quy định về các loại giá đất trên địa bàn thành phố Hà Nội

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 63/2013/QĐ-UBND Hà Nội, ngày 25 tháng...
Nguyên tắc xử lý nợ của Doanh nghiệp 100% vốn nhà nước

Nguyên tắc xử lý nợ của Doanh nghiệp 100% vốn nhà nước

Văn phòng luật sư: Theo Nghị định số 206/2013/NĐ-CP ngày 09/12/2013 của Chính phủ về quản lý nợ của doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ, các doanh nghiệp có trách nhiệm xây dựng và...
Nghị định 123/2013/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật luật sư

Nghị định 123/2013/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật luật sư

CHÍNH PHỦ ——– CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc —————- Số: 123/2013/NĐ-CP Hà Nội, ngày 14 tháng 10 năm 2013 NGHỊ...
Văn phòng luật sư cung cấp thông tin về quy định tạm ứng án phí

Văn phòng luật sư cung cấp thông tin về quy định tạm ứng án phí

CÔNG TY LUẬT TẠI HÀ NỘI CUNG CẤP QUY ĐỊNH VỀ TẠM ỨNG ÁN PHÍ Mức án phí dân sự sơ thẩm không có giá ngạch và án phí dân sự phúc thẩm: Loại án phí Mức án phí Dân sự sơ thẩm: vụ án về tranh...
Công ty luật tại Hà Nội thông báo tăng thù lao luật sư khi tham gia tố tụng

Công ty luật tại Hà Nội thông báo tăng thù lao luật sư khi tham gia tố tụng

Thuê luật sư riêng: Nghị định 123/2013/NĐ-CP do Chính phủ ban hành ngày 14/10/2013 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Luật sư Theo đó, kể từ ngày 28/11/2013, mức thù lao luật sư...
Luật sư Hà Nội cung cấp mẫu điều lệ công ty TNHH 2 thành viên

Luật sư Hà Nội cung cấp mẫu điều lệ công ty TNHH 2 thành viên

TƯ VẤN DOANH NGHIỆP – MẪU DỰ THẢO ĐIỀU LỆ CÔNG TY TNHH 2 THÀNH VIÊN TRỞ LÊN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ———o0o———...
Luật sư tại Hà Nội cung cấp mẫu điều lệ Công ty cổ phần

Luật sư tại Hà Nội cung cấp mẫu điều lệ Công ty cổ phần

Phụ lục (Ban hành kèm theo Thông tư số 121/2012/TT-BTC ngày 26 tháng 7 năm 2012 của Bộ Tài chính quy định về quản trị công ty áp dụng cho các công ty đại chúng) BỘ TÀI CHÍNH CỘNG HOÀ XÃ...
Đối tác - khách hàng
                             
© 2013 Bản quyền thuôc: CÔNG TY LUẬT DRAGON - ĐOÀN LUẬT SƯ TP HÀ NỘI · Subscribe:Posts · Powered by Văn phòng luật sư Dragon