Bạn đang xem: Công ty Luật Dragon » Văn bản pháp luật

Luật đầu tư số 67/2014/QH13 ban hành ngày 26 tháng 11 năm 2014

Luật đầu tư số 67/2014/QH13 ban hành ngày 26 tháng 11 năm 2014

QUỐC HỘI ——– CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc —————- Luật số: 67/2014/QH13 Hà Nội, ngày 26 tháng 11 năm 2014 LUẬT ĐẦU...
Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ban hành ngày 26 tháng 11 năm 2014

Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ban hành ngày 26 tháng 11 năm 2014

QUỐC HỘI ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Luật số: 68/2014/QH13 Hà Nội, ngày 26 tháng 11 năm 2014 LUẬT DOANH...
Phiếu đăng ký tham dự kiểm tra kết quả tập sự hành nghề luật sư

Phiếu đăng ký tham dự kiểm tra kết quả tập sự hành nghề luật sư

LIÊN ĐOÀN LUẬT SƯ VIỆT NAM ĐOÀN LUẬT SƯ HÀ NỘI. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập  -  Tự do  -  Hạnh phúc ………Hà Nội,ngày…….tháng…….năm 20…. ...
Mẫu hồ sơ kiểm tra thực hành và đề cương kiểm tra chi tiết đối với luật sư tập sự

Mẫu hồ sơ kiểm tra thực hành và đề cương kiểm tra chi tiết đối với luật sư tập sự

Mẫu hồ sơ kiểm tra thực hành và đề cương kiểm tra chi tiết đối với luật sư tập sự LIÊN ĐOÀN LUẬT SƯ VIỆT NAM ĐOÀN LUẬT SƯ HÀ NỘI HỒ SƠ KIỂM TRA THỰC HÀNH (TÊN VỤ VIỆC) Tên người tập...
Mẫu sổ nhật ký dành cho luật sư tập sự

Mẫu sổ nhật ký dành cho luật sư tập sự

Văn phòng luật sư Dragon uy tín tại Hà Nội cung cấp form mẫu sổ nhật ký dành cho luật sư tập sự LIÊN ĐOÀN LUẬT SƯ VIỆT NAM ĐOÀN LUẬT SƯ HÀ NỘI SỔ NHẬT KÝ TẬP SỰ ♦ Tên người tập sự:...
form mẫu báo cáo hành nghề luật sư tập sự

form mẫu báo cáo hành nghề luật sư tập sự

LIÊN ĐOÀN LUẬT SƯ VIỆT NAM ĐOÀN LUẬT SƯ HÀ NỘI __________ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ____________________ ………….., ngày …… tháng ……...
Mẫu tuyển dụng luật sư tại Hà Nội

Mẫu tuyển dụng luật sư tại Hà Nội

Kính gửi: Luật sư Nguyễn Minh Long, Văn phòng luật sư Dragon, Đoàn luật sư Hà Nội. Em tên là Nguyễn Thị  Phương, hiện là sinh viên năm cuối của Khoa Luật – Đại học Quốc gia Hà Nội. Sinh viên năm...
Công ty luật Dragon: Chính phủ quy định mức thưởng cho người giao nộp tài sản bị đánh rơi

Công ty luật Dragon: Chính phủ quy định mức thưởng cho người giao nộp tài sản bị đánh rơi

Văn phòng luật sư Dragon trích dẫn nội dung văn bản pháp luật. Ngày 10/04/2014, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 29/2014/NĐ-CP quy định về thẩm quyền, thủ tục xác lập quyền sở hữu của Nhà nước...
Văn phòng luật sư cung cấp các mẫu đơn được ban hành kèm theo Thông tư số 04/2014/BTTTT ngày 19/03/2014

Văn phòng luật sư cung cấp các mẫu đơn được ban hành kèm theo Thông tư số 04/2014/BTTTT ngày 19/03/2014

CÔNG TY LUẬT DRAGON MẪU 01/BTTTT (Ban hành kèm theo Thông tư số 04/2014/BTTTT ngày 19/03/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông) TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC ——- ………, ngày … tháng … năm 20… ...
Thông tư số 04/2014/TT-BTTTT ngày 19/03/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông

Thông tư số 04/2014/TT-BTTTT ngày 19/03/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông

VĂN PHÒNG LUẬT SƯ DRAGON GIẤY PHÉP XUẤT BẢN BẢN TIN NƯỚC NGOÀI CÓ HIỆU LỰC 1 NĂM Theo Thông tư số 04/2014/TT-BTTTT ngày 19/03/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chi tiết và hướng dẫn thực...
Đối tác - khách hàng
                             
© 2014 Bản quyền thuôc: CÔNG TY LUẬT DRAGON - ĐOÀN LUẬT SƯ TP HÀ NỘI · Subscribe:Posts · Powered by Văn phòng luật sư Dragon