Văn phòng luật sư uy tín tại Việt Nam.
Browsing Category

Văn bản pháp luật

Công ty luật Dragon: Chính phủ quy định mức thưởng cho người giao nộp tài sản bị đánh rơi

Văn phòng luật sư Dragon trích dẫn nội dung văn bản pháp luật. Ngày 10/04/2014, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 29/2014/NĐ-CP quy định về thẩm quyền, thủ tục xác lập quyền sở hữu của Nhà nước về tài sản và quản lý, xử lý tài sản được xác…

Văn phòng luật sư tại Hà Nội cung cấp mẫu quy chế chuyển nhượng cổ phần của công ty cổ phần

Văn phòng luật sư Dragon cung cấp mẫu quy chế chuyển nhượng cổ phần đối với Công ty cổ phần QUY CHẾ CHUYỂN NHƯỢNG CỔ PHẦN CÔNG TY CỔ PHẦN …. (Ban hành kèm theo Quyết định số      /2…./QĐ-HĐQT  ngày   tháng năm 20… của Hội đồng quản trị Công…