Bạn đang xem: Công ty Luật Dragon » Văn bản pháp luật

Nghị định mới 126/2014/NĐ-CP Chính phủ vừa ban hành quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hôn nhân và Gia đình

Nghị định mới 126/2014/NĐ-CP Chính phủ vừa ban hành quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hôn nhân và Gia đình

CHÍNH PHỦ ——– CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc —————- Số: 126/2014/NĐ-CP Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2014 Căn...
Luật công an nhân dân số 73/2014/QH13 ban hành ngày 27 tháng 11 năm 2014

Luật công an nhân dân số 73/2014/QH13 ban hành ngày 27 tháng 11 năm 2014

QUỐC HỘI ——– CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Luật số: 73/2014/QH13 Hà Nội, ngày 27 tháng 11 năm 2014 LUẬT CÔNG...
Một số quy định pháp luật về tố cáo hành vi tham nhũng và xử lý hành vi tham nhũng

Một số quy định pháp luật về tố cáo hành vi tham nhũng và xử lý hành vi tham nhũng

Một số quy định pháp luật về tố cáo hành vi tham nhũng và xử lý hành vi tham nhũng (Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2005, sửa đổi, bổ sung năm 2007, 2012). I. Tố cáo hành vi tham nhũng và trách nhiệm của...
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi hành án dân sự

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi hành án dân sự

QUỐC HỘI ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Luật số: 64/2014/QH13 Hà Nội, ngày 25 tháng 11 năm 2014 LUẬT SỬA...
Luật Sỹ quan Quân đội nhân dân Việt Nam sửa đổi, bổ sung có hiệu lực từ ngày 01/7/2015

Luật Sỹ quan Quân đội nhân dân Việt Nam sửa đổi, bổ sung có hiệu lực từ ngày 01/7/2015

QUỐC HỘI ——– CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Luật số: 72/2014/QH13 Hà Nội, ngày 27 tháng 11 năm 2014 LUẬT SỬA...
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều luật hàng không dân dụng Việt Nam

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều luật hàng không dân dụng Việt Nam

QUỐC HỘI ——– CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Luật số: 61/2014/QH13 Hà Nội, ngày 21 tháng 11 năm 2014 LUẬT SỬA...
Luật giáo dục nghề nghiệp số 74/2014/QH13 ban hành ngày 27 tháng 11 năm 2014

Luật giáo dục nghề nghiệp số 74/2014/QH13 ban hành ngày 27 tháng 11 năm 2014

QUỐC HỘI ——– CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc —————- Luật số: 74/2014/QH13 Hà Nội, ngày 27 tháng 11 năm 2014 LUẬT GIÁO...
Luật quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại Doanh Nghiệp

Luật quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại Doanh Nghiệp

QUỐC HỘI ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Luật số: 69/2014/QH13 Hà Nội, ngày 26 tháng 11 năm 2014 LUẬT QUẢN...
Luật nhà ở số 65/2014/QH13 ban hành ngày 25 tháng 11 năm 2014

Luật nhà ở số 65/2014/QH13 ban hành ngày 25 tháng 11 năm 2014

QUỐC HỘI ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Luật số: 65/2014/QH13 Hà Nội, ngày 25 tháng 11 năm 2014 LUẬT NHÀ...
Luật kinh doanh bất động sản số 66/2014/QH13 ban hành ngày 25 tháng 11 năm 2014

Luật kinh doanh bất động sản số 66/2014/QH13 ban hành ngày 25 tháng 11 năm 2014

QUỐC HỘI ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Luật số: 66/2014/QH13 Hà Nội, ngày 25 tháng 11 năm 2014 LUẬT KINH...
Đối tác - khách hàng
                             
© 2015 Bản quyền thuôc: CÔNG TY LUẬT DRAGON - ĐOÀN LUẬT SƯ TP HÀ NỘI · Subscribe:Posts · Powered by Văn phòng luật sư Dragon