Bạn đang xem: Công ty Luật Dragon » Văn bản pháp luật

Tìm hiểu một số nội dung cơ bản của Luật luật sư

Tìm hiểu một số nội dung cơ bản của Luật luật sư

Ngày 22 tháng 6 năm 2006, tại kỳ họp thứ 9 Quốc Hội khóa XI đã thông qua Luật luật sư. Đây là bước tiến quan trọng trong quá trình hoàn thiện về thể chế  và luật sư hành nghề...
Bộ luật hình sự có hiệu lực từ ngày 01 tháng 7 năm 2016 – Từ chương XX

Bộ luật hình sự có hiệu lực từ ngày 01 tháng 7 năm 2016 – Từ chương XX

Chương XX CÁC TỘI PHẠM VỀ MA TÚY Điều 247. Tội trồng cây thuốc phiện, cây côca, cây cần sa hoặc các loại cây khác có chứa chất ma túy 1. Người nào trồng cây thuốc phiện, cây côca, cây cần sa hoặc...
Bộ luật tố tụng hình sự năm 2016

Bộ luật tố tụng hình sự năm 2016

QUỐC HỘI ——– CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Luật số: 101/2015/QH13 Hà Nội, ngày 27 tháng 11 năm 2015 BỘ...
Bộ luật hình sự có hiệu lực từ ngày 01 tháng 7 năm 2016

Bộ luật hình sự có hiệu lực từ ngày 01 tháng 7 năm 2016

QUỐC HỘI ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 100/2015/QH13 Hà Nội, ngày 27 tháng 11 năm 2015 BỘ LUẬT...
Thông tư số 03/2016/TT-BYT quy định về hoạt động kinh doanh dược liệu

Thông tư số 03/2016/TT-BYT quy định về hoạt động kinh doanh dược liệu

BỘ Y TẾ ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 03/2016/TT-BYT Hà Nội, ngày 21 tháng 01 năm 2016 THÔNG TƯ QUY ĐỊNH...
Nghị định số 07/2016/NĐ-CP quy định luật thương mại về văn phòng đại diện, chi nhánh của thương nhân nước ngoài

Nghị định số 07/2016/NĐ-CP quy định luật thương mại về văn phòng đại diện, chi nhánh của thương nhân nước ngoài

CHÍNH PHỦ ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 07/2016/NĐ-CP Hà Nội, ngày 25 tháng 01 năm 2016 NGHỊ ĐỊNH QUY...
Thông tư liên tịch hướng dẫn thi hành một số quy định của luật hôn nhân và gia đình

Thông tư liên tịch hướng dẫn thi hành một số quy định của luật hôn nhân và gia đình

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO – VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO – BỘ TƯ PHÁP ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số:...
Phom mẫu phiếu đăng ký tham dự đại hội luật sư Hà Nội

Phom mẫu phiếu đăng ký tham dự đại hội luật sư Hà Nội

PHOM MẪU ĐĂNG KÝ CÁ NHÂN LUẬT SƯ HÀ NỘI ĐOÀN LUẬT SƯ TP. HÀ NỘI CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Hà Nội, ngày  tháng  năm 2016 ...
Thông tư số: 03/2014/TT-BKHĐT hướng dẫn về đăng ký hợp tác xã và báo cáo hoạt động của HTX

Thông tư số: 03/2014/TT-BKHĐT hướng dẫn về đăng ký hợp tác xã và báo cáo hoạt động của HTX

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 03/2014/TT-BKHĐT Hà Nội, ngày 26 tháng 05 năm 2014 THÔNG...
Nghị định số 193/2013/NĐ-CP quy định chị tiết một số điều của luật hợp tác xã

Nghị định số 193/2013/NĐ-CP quy định chị tiết một số điều của luật hợp tác xã

CHÍNH PHỦ ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 193/2013/NĐ-CP Hà Nội, ngày 21tháng 11năm 2013 NGHỊ ĐỊNH QUY...
Đối tác - khách hàng
                             
© 2016 Bản quyền thuôc: CÔNG TY LUẬT DRAGON - ĐOÀN LUẬT SƯ TP HÀ NỘI · Subscribe:Posts · Powered by Văn phòng luật sư Dragon