Bạn đang xem: Công ty Luật Dragon » Doanh nghiệp - Đầu tư

Thông tư quy định mức thu, nộp lệ phí cấp phép văn phòng đại diện

Thông tư quy định mức thu, nộp lệ phí cấp phép văn phòng đại diện

Thông tư  143/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí cấp phép thành lập văn phòng đại diện của tổ chức xúc tiến thương mại nước ngoài, thương nhân nước ngoài tại Việt Nam do bộ...
Thông tư số 03/2016/TT-BYT quy định về hoạt động kinh doanh dược liệu

Thông tư số 03/2016/TT-BYT quy định về hoạt động kinh doanh dược liệu

BỘ Y TẾ ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 03/2016/TT-BYT Hà Nội, ngày 21 tháng 01 năm 2016 THÔNG TƯ QUY ĐỊNH...
Nghị định số 07/2016/NĐ-CP quy định luật thương mại về văn phòng đại diện, chi nhánh của thương nhân nước ngoài

Nghị định số 07/2016/NĐ-CP quy định luật thương mại về văn phòng đại diện, chi nhánh của thương nhân nước ngoài

CHÍNH PHỦ ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 07/2016/NĐ-CP Hà Nội, ngày 25 tháng 01 năm 2016 NGHỊ ĐỊNH QUY...
Luật quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại Doanh Nghiệp

Luật quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại Doanh Nghiệp

QUỐC HỘI ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Luật số: 69/2014/QH13 Hà Nội, ngày 26 tháng 11 năm 2014 LUẬT QUẢN...
Luật đầu tư số 67/2014/QH13 ban hành ngày 26 tháng 11 năm 2014

Luật đầu tư số 67/2014/QH13 ban hành ngày 26 tháng 11 năm 2014

QUỐC HỘI ——– CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc —————- Luật số: 67/2014/QH13 Hà Nội, ngày 26 tháng 11 năm 2014 LUẬT ĐẦU...
Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ban hành ngày 26 tháng 11 năm 2014

Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ban hành ngày 26 tháng 11 năm 2014

QUỐC HỘI ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Luật số: 68/2014/QH13 Hà Nội, ngày 26 tháng 11 năm 2014 LUẬT DOANH...
Đối tác - khách hàng
                             
© 2015 Bản quyền thuôc: CÔNG TY LUẬT DRAGON - ĐOÀN LUẬT SƯ TP HÀ NỘI · Subscribe:Posts · Powered by Văn phòng luật sư Dragon