Văn phòng luật sư uy tín tại Việt Nam.
Browsing Category

Tư vấn luật trực tuyến

Luật Quy hoạch đô thị

Van phong luat su Dragon - Luật Quy hoạch đô thị Luật này quy định về hoạt động quy hoạch đô thị gồm lập, thẩm định, phê duyệt và điều chỉnh quy hoạch đô thị; tổ chức thực hiện quy hoạch đô thị và quản lý phát triển đô thị theo quy hoạch…