Văn phòng luật sư uy tín tại Việt Nam.
Browsing Category

Chính trị và xã hội

Luật quốc tế và chủ quyền trên hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa – Kỳ 12: Chiếm hữu bằng vũ lực…

Luật Việt Nam - Kể từ 1885, luật pháp quốc tế về vấn đề thụ đắc lãnh thổ đã thay đổi sâu sắc. Đối với các đất vô chủ terres res nullius, đó là việc chiếm hữu thực sự, không gián đoạn và thường xuyên mà sự không liên tục tương đối lớn có thể…

Thành lập công ty “Chứng chỉ hành nghề” khúc mắc của doanh nghiệp trong quá trình đăng ký kinh doanh

Luật doanh nghiệp được Quốc hội thông qua ngày 25 tháng 11 năm 2005 là một bước tiến quan trọng trong quá trình lập pháp ở nước ta. Bởi Luật Doanh nghiệp 2005 không chỉ đáp ứng đòi hỏi phải hoàn thiện hệ thống pháp luật khi Việt Nam gia…