Văn phòng luật sư uy tín tại Việt Nam.
Browsing Category

Bản tin nội bộ

Sở Tư pháp tổ chức Hội nghị triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Luật sư

Thực hiện Quyết định số 3340/QĐ- UBND ngày 28/5/2013 của Ủy ban nhân Thành phố Hà Nội về việc ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Luật sư, Sở Tư pháp tổ chức Hội nghị triển khai thi hành Luật sửa…

Văn phòng luật sư Dragon tại Hà nội nhận được giấy mời và quyết định của Tòa án nhân dân thành phố…

Công ty Luật tại Hà Nội ( Giấy mời luật sư với vai bào chữa bảo vệ cho các bị cáo Thương và Hiền ) Ngày 18 tháng 03 năm 2013, Văn phòng luật sư Dragon – Đoàn Luật sư Hà nội chính thức nhận được giấy mời và quyết định của Tòa án nhân dân Tp…

Đoàn luật sư Hà nội gửi cho các Công Ty Luật và Văn Phòng Luật Sư về dự thảo sửa đổi Hiến Pháp năm…

ĐOÀN LUẬT SƯ THÀNH PHỐ HÀ NỘI _________________ Số  66/GM- ĐLS V/v dự Hội thảo đóng góp ý kiến về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc _______________________ Hà Nội, ngày 11…