Bạn đang xem: Công ty Luật Dragon » Tiện ích văn phòng luật

Mẫu văn bản thực hiện thủ tục đầu tư trực tiếp ra nước ngoài

Mẫu văn bản thực hiện thủ tục đầu tư trực tiếp ra nước ngoài

Mẫu số 1 (Áp dụng đối với dự án diện đăng ký) CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ____________________ BẢN ĐĂNG KÝ ĐẦU TƯ Kính gửi: Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nhà/các...
Công ty luật Hà Nội giới thiệu mẫu Đơn xin hồi hương

Công ty luật Hà Nội giới thiệu mẫu Đơn xin hồi hương

Công ty luật tại Hà Nội giới thiệu mẫu Đơn xin hồi hương CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ——————————————...
Luật sư tại hà nội giới thiệu mẫu Giấy bảo lãnh cho người nước ngoài thường trú tại việt nam

Luật sư tại hà nội giới thiệu mẫu Giấy bảo lãnh cho người nước ngoài thường trú tại việt nam

Luật sư tại hà nội giới thiệu mẫu Giấy bảo lãnh cho người nước ngoài thường trú tại việt nam CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc GIẤY BẢO LÃNH CHO NGƯỜI NƯỚC...
Luật sư tại Hà nội giới thiệu Đơn bảo lãnh cho người nước ngoài nhập cảnh

Luật sư tại Hà nội giới thiệu Đơn bảo lãnh cho người nước ngoài nhập cảnh

ĐƠN BẢO LÃNH CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI NHẬP CẢNH (1) APPLICATION FOR SPONSORING A VISA APPLICANT I/ – Người bảo lãnh (Details of the sponsor): 1- Họ và tên (chữ in hoa):………………………………………………...
Công ty luật tại Hà Nội giới thiệu Mẫu văn bản Đề nghị xác nhận tình trạng nhà ở

Công ty luật tại Hà Nội giới thiệu Mẫu văn bản Đề nghị xác nhận tình trạng nhà ở

Mẫu văn bản Đề nghị xác nhận tình trạng nhà ở Tên cơ quan/ tổ chức Trụ sở tại: Điện thoại: Số:……………. V/v nhập cảnh của khách nước ngoài ………. ngày…..tháng…….năm…….. Kính...
Công ty luật tại Hà Nội giới thiệu Mẫu Curriculum Vitae (CV)

Công ty luật tại Hà Nội giới thiệu Mẫu Curriculum Vitae (CV)

Văn phòng luật sư tại hà nội giới thiệu Mẫu văn bản sơ yếu lý lịch tiếng Anh Curriculum Vitae  (CV) Curriculum Vitae Full name: TRA THI KIM ANH Date of birth: Jan, 21, 1981 Place of birth: Da Nang Nationality: Vietnamese Marital...
Văn phòng luật sư tại Hà Nội giới thiệu Mẫu Sơ yếu lý lịch

Văn phòng luật sư tại Hà Nội giới thiệu Mẫu Sơ yếu lý lịch

Mẫu số 2/BCĐBHĐND Dán ảnh màu, nền trắng 4 x 6 cm CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc SƠ YẾU LÝ LỊCH - Họ và tên khai sinh: …………………………………………………………...
Công ty luật hà nội giới thiệu mẫu tờ khai đăng ký lại việc sinh

Công ty luật hà nội giới thiệu mẫu tờ khai đăng ký lại việc sinh

Công ty luật tại hà nội giới thiệu mẫu tờ khai đăng ký lại việc sinh CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc TỜ KHAI ĐĂNG KÝ LẠI VIỆC SINH Kính gửi:...
Luật sư Hà Nội giới thiệu Tờ khai đăng ký việc giám hộ

Luật sư Hà Nội giới thiệu Tờ khai đăng ký việc giám hộ

Luật sư tại Hà Nội giới thiệu Tờ khai đăng ký việc giám hộ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc TỜ KHAI ĐĂNG KÝ VIỆC GIÁM HỘ Kính gửi: (1)…………………………………………………………………………………...
Công ty luật hà nội giới thiệu mẫu tờ khai đăng ký việc nhận con

Công ty luật hà nội giới thiệu mẫu tờ khai đăng ký việc nhận con

Văn phòng luật sư tại hà nội giới thiệu mẫu tờ khai đăng ký việc nhận con CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc TỜ KHAI ĐĂNG KÝ VIỆC NHẬN CON Kính gửi: (1)………………………………………………………………………………………….. ...
Đối tác - khách hàng
                             
© 2013 Bản quyền thuôc: CÔNG TY LUẬT DRAGON - ĐOÀN LUẬT SƯ TP HÀ NỘI · Subscribe:Posts · Powered by Văn phòng luật sư Dragon