Văn phòng luật sư uy tín tại Việt Nam.

Công ty Luật Dragon – Tư vấn Tài chính & Ngân hàng

Công ty luật Dragon cung cấp các ý kiến pháp lý và giải pháp thực tiễn cho khách hàng liên quan đến các hợp đồng vay, ngoại hối, chuyển lợi nhuận, tính thuế và các giao dịch tài chính ngân hàng khác.


Đối với các hợp đồng vay nước ngoài, các dịch vụ của chúng tôi bao gồm:

Tư vấn các vấn đề liên quan đến hợp đồng vay nước ngoài;

Tham gia với tư cách là luật sư độc lập cung cấp Bản ý kiến pháp lý để bảo đảm hợp đồng vay tuân thủ các quy định của pháp luật theo yêu cầu của Bên cho vay;

Đăng ký hợp đồng vay với Ngân hàng nhà nước Việt Nam và/hoặc các chi nhánh ở các tỉnh.

Đối với các hợp đồng vay trong nước, các dịch vụ của chúng tôi gồm:

Soạn thảo và/hoặc xem xét tính pháp lý của các điều khoản trong hợp đồng vay;

Tư vấn tất cả các vấn đề liên quan đến hợp đồng vay với Ngân hàng theo yêu cầu và nhằm bảo vệ quyền lợi của khách hàng.

Công ty luật Dragon

Leave A Reply

Your email address will not be published.