Văn phòng luật sư uy tín tại Việt Nam.

Văn phòng luật sư cung cấp văn bản sửa đổi bổ sung hỗ trợ bồi thường tái định cư, thu hồi đất tại…

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA QUY ĐỊNH MỘT SỐ ĐIỂM CỤ THỂ VỀ THU HỒI ĐẤT; BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ VÀ TÁI ĐỊNH CƯ KHI NHÀ NƯỚC THU HỒI ĐẤT ÁP DỤNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC GIANG VÀ PHỤ LỤC BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 869/2014/QĐ-UBND NGÀY…

Luật sư tư vấn pháp luật Doanh nghiệp

Công ty Luật Dragon chuyên cung cấp dịch vụ pháp lý và tư vấn pháp luật theo yêu cầu của cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp: Cách thức tư vấn luật Doanh nghiệp tại công ty luật dragon: Tư vấn luật doanh nghiệp trực tuyến qua tổng đài điện thoại…